Compare Listings

$429

The Zoo Villa

11B Nguyễn Bỉnh Khiêm, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh, Vietnam

Beds: 4Baths: 4: 200

Villa

Tuananh Pham

2 years ago

$429

Beds: 4Baths: 4: 200

Villa

2 years ago

$4,000

Thao dien Spacious & beautiful villa for lease vs nice pool.

Thảo Điền, District 2, Ho Chi Minh City, Vietnam

Beds: 6Baths: 5: 500

Villa

ThaodienrealThai

2 years ago

$4,000

Beds: 6Baths: 5: 500

Villa

2 years ago

$2,500

VILLA FOR RENT IN THAO DIEN – DISTRICT 2 – D2200712

Thảo Điền, District 2, Ho Chi Minh City, Vietnam

Beds: 4Baths: 6: 400

Villa

Modoho

2 years ago

$2,500

Beds: 4Baths: 6: 400

Villa

2 years ago

$3,800

VILLA FOR RENT IN THAO DIEN DISTRICT 2 HCMC D2200049

Thảo Điền, District 2, Ho Chi Minh City, Vietnam

Beds: 6: 330

Villa

Modoho

2 years ago

$3,800

Beds: 6: 330

Villa

2 years ago

$5,500

VILLA FOR RENT IN THAO DIEN DISTRICT 2 HCMC D2200046

Thảo Điền, District 2, Ho Chi Minh City, Vietnam

Beds: 5Baths: 5: 625

Villa

Modoho

2 years ago

$5,500

Beds: 5Baths: 5: 625

Villa

2 years ago

$2,500

VILLA FOR RENT IN THAO DIEN DISTRICT 2 HCMC D2200045

Thảo Điền, District 2, Ho Chi Minh City, Vietnam

Beds: 4Baths: 4: 200

Villa

Modoho

2 years ago

$2,500

Beds: 4Baths: 4: 200

Villa

2 years ago

$1,800

VILLA FOR RENT IN THAO DIEN DISTRICT 2 HCMC D2200036

Thảo Điền, District 2, Ho Chi Minh City, Vietnam

Beds: 3Baths: 4: 160

Villa

Modoho

2 years ago

$1,800

Beds: 3Baths: 4: 160

Villa

2 years ago

$4,200

VILLA FOR RENT IN THAO DIEN DISTRICT 2 HCMC D2200033

Thảo Điền, District 2, Ho Chi Minh City, Vietnam

Beds: 4Baths: 4: 400

Villa

Modoho

2 years ago

$4,200

Beds: 4Baths: 4: 400

Villa

2 years ago

$2,400

VILLA FOR RENT IN BINH AN – DISTRICT 2 – HCMC – D2200216

Bình An, District 2, Ho Chi Minh City, Vietnam

Beds: 6Baths: 6: 470

Villa

Modoho

2 years ago

$2,400

Beds: 6Baths: 6: 470

Villa

2 years ago